Bc. Michal Farkaš

Bakalářská práce

User Interface for Therapists in Speech Therapist

User Interface for Therapists in Speech Therapist
Anotace:
Táto práca sa zameriava na vývoj používateľského rozhrania pre logopédov, ktoré poskytuje základné funkcie spravovania pacientov a umožňuje logopédom vytvárať cvičenia na precvičenie reči. Používateľské rozhranie je súčasťou väčšieho ekosystému pre diaľkovú liečbu afázie nazvaného Speech Therapist. Táto práca sa skladá z piatich kapitol a pokrýva úvod, požiadavky a dizajn, technológie, podrobnosti …více
Abstract:
This thesis aims to develop a user interface for speech therapists that provides basic patient management functionality and allows therapists to create speech exercises. The user interface is part of a larger ecosystem for remote aphasia therapy called Speech Therapist. This thesis consists of five chapters and covers the introduction, requirements and design, technologies, implementation details, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.
  • Oponent: Danielle Kathryn Langlois

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika