Bc. Martina Kubečková

Diplomová práce

Hodnocení rozdílů barev - vliv geometrie měření

Evaluation of color differences-influence of measurement geometry
Anotace:
Tato práce řeší hodnocení rozdílů barev a vliv geometrie měření na barevné rozdíly. Cílem práce je i ověření účinnosti diferenční rovnice AUDI2000 pro textilní materiály. Vyhodnocení probíhalo na základě měření spektrofotometry a obrazovou analýzou. Získané kolorimetrické hodnoty z těchto měření byly použity k analýze diferenční rovnice AUDI2000, která byla následně ověřena pomocí normované rovnice …více
Abstract:
This work solves the evaluation of color differences and influence of measurement geometry on color differences. Additionally, the work aimed to verify the effectiveness of the differential equation AUDI2000 for textile materials. The evaluation was performed on the basis of spectrophotometer measurements and image analysis. The colorimetric values obtained from these measurements were used to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubečková, Martina. Hodnocení rozdílů barev - vliv geometrie měření. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Magisterský studijní program / obor:
Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství

Práce na příbuzné téma