Mgr. Eva Homolová

Bakalářská práce

Proces skotské devoluce a euroregionalismus

The Process of Devolution in Scotland and Euroregionalism
Anotace:
Bakalářská práce Proces devoluce ve Skotsku a euroregionalismus se zabývá vztahem mezi regionálními tendencemi v Evropě a evropskou integrací. Soustředí na proces devoluce ve Skotsku a jeho politické dopady na regionální, státní i evropské úrovni. Obsahuje stručný popis vývoje evropských regionů, další část se týká Skotské historie a konstituování Velké Británie. Následuje analýza procesu devoluce …více
Abstract:
The Bachelor’s thesis The Process of Devolution in Scotland and Euroregionalism focuses on the relation between regional tendencies in Europe and the European integration. Concretely it deals with the process of devolution in Scotland and its political impact at regional, state and European level. At the beginning there is a short description of development of European regions. The next part concerns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií