Bc. Monika Hilzensauer

Bakalářská práce

Media Reception of Nicholas Winton's Legacy in Great Britain and the Czech Republic

Media Reception of Nicholas Winton's Legacy in Great Britain and the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o mediálním obrazu záchranné akce Sira Nicholase Wintona, při které bylo zachráněno několik stovek československých dětí, především židovského původu. Práce se soustřeďuje, jakým způsobem byl příběh mediálně prezentován a reflektuje ohlasy nejen ve Velké Británii, ale také v České republice. Práce mapuje dokumentární a hranou tvorbu v české a anglické kinematografii ve snaze …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a media image of Nicholas Winton's rescue operation in which several hundreds Czechoslovak children, predominantly of Jewish origin, were saved. The thesis concentrates on the how the story was presented in media and reflects responses not only in Great Britain but also in the Czech Republic. The thesis monitors documentary and features films in the Czech and British …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/vp9kp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Marie Crhová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě