Theses 

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL – Petra Krajíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin

Petra Krajíčková

Bakalářská práce

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL

Emission Permit Trading by the TEPLO BRUNTAL Inc. - A Case Study

Anotace: Od roku 2005 vstoupila česká republika v rámci EU do evropského systému obchodování s emisemi (european trading system - ets). Tento systém vychází z Kjótského protokolu a má omezit emise skleníkových plynů a tím zabránit globálním změnám klimatu. (http://www.aptgroup.cz/emisnipo.html)Cílem mé bakalářské práce bylo objasnit a zhodnotit význam emisních povolenek CO2 a zjistit míru vlivu obchodování s emisními povolenkami na ekonomiku akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL.Klíčová slova:.

Abstract: In 2005 the Czech Republic entered The European Union Emission Trading System (EU ETS). This system results from the Kyoto Protocol and is designed tolimit greenhouse gas emissions and prevent global changes to theclimate.The aim of my bachelor’s thesis was to clarify and evaluate the nature of CO2 emission allowances and to attempt to ascertain the extent of the influenceof emission allowances trading on the economy of the TEPLO BRUNTAL joint stock company.

Keywords: Povolenky, emise, Kjótský protokol, Národní alokační plán ČR, obchodování., Allowances, emissions, the Kyoto Protocol, the National allocation plan, negotiation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jana Bartoňová
  • Oponent: Jan Zahálka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz