Bc. Ivan Marousek

Diplomová práce

Text and images as persuasive instruments in advertising: a qualitative discourse analysis of the VW Beetle advertising campaign between the late 1950’s and the present time

Text and images as persuasive instruments in advertising: a qualitative discourse analysis of the VW Beetle advertising campaign between the late 1950’s and the present time
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje jazyk a obrazy reklam automobilu „Brouk“ od výrobce Volkswagen během šedesáti let jejího trvání. Práce zkoumá úlohu jazyka a obrazu v procesu multimodálního utváření obsahového sdělení v automobilové reklamě. Výzkum je založen na kvalitativní obsahové analýze vybraných reklam automobilu „Brouk“ pocházejících z různých historických etap a ze současnosti. Jednotlivé analýzy …více
Abstract:
This diploma thesis analyses the language and images of the Volkswagen Beetle advertisements throughout the last sixty years of their existence. Namely, it examines how the language and images contribute to multimodal meaning-making in car advertisements. The research is based on the qualitative content analysis of selected Volkswagen Beetle ads from various historical periods and the present. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma