Mgr. Konstantin Kutashev, Ph.D.

Disertační práce

Analýza histonových variant v repetitivních oblastech genomu Arabidopsis thaliana

Analysis of histone variants in the repetitive regions of A. thaliana genome
Anotace:
Repetitivní sekvence v genomu A. thaliana jsou zastoupené kodujícímí a nekodujícími sekvencemi. Příkladem kodujících repetitvních sekvencí muže být ribozomální DNA (rDNA), nekódující repetitivní sekvence tvoří centromery a telomery. Ribozomální DNA koduje ribozomální RNA (rRNA), nepostradatelnou část ribozomu, základní jednotky buněčné translační machinerie, zodpovědné za proteosyntézu. Ribozomální …více
Abstract:
Repetitive sequences in A. thaliana genome are represented by both coding sequences like ribosomal DNA (rDNA) repeats and non-coding sequences like centromeric or telomeric repeats. Ribosomal DNA encodes ribosomal RNA (rRNA) that is a crucial component of the ribosome, a basic unit of cellular translational machinery responsible for proteosynthesis. Ribosomal genes in A. thaliana are located in tandem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Martina Dvořáčková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Roman Matyášek, CSc., Dr. Bénédicte Desvoyes

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Genomika a proteomika / Genomika a proteomika

Práce na příbuzné téma