Tereza STANÍKOVÁ

Bakalářská práce

Poznámky k přípravě na chráněné bydlení klientů s mentální retardací v centru pobytových a ambulantních sociálních služeb Bobelovka.

Note to preparation for sheltered housing of clients with mantal handicap in centre of residential and ambulatory social services Bobelovka.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přípravou klientů s mentální retardací na přechod do chráněného bydlení. V teoretické části práce vymezuji pojem mentální retardace, klasifikuji jednotlivé stupně mentálního postižení a přibližuji společenské aspekty tohoto handicapu. Popisuji systém sociální péče v České republice a dále se zaměřuji na otázku chráněného bydlení vymezuji tento pojem, popisuji typy bydlení …více
Abstract:
Theme of the bachelor's thesis is preparation of clients with intellectual disability for transition to sheltered housing. Theoretical part of the thesis defines the term of intellectual disability (mental retardation), classifies degrees of intellectual disability and delineates social aspects of such handicap. I describe the system of social welfare in the Czech Republic and further I focuse on sheltered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANÍKOVÁ, Tereza. Poznámky k přípravě na chráněné bydlení klientů s mentální retardací v centru pobytových a ambulantních sociálních služeb Bobelovka.. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y6o64z y6o64z/2
28. 3. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28. 3. 2014
Bulanova, L.
28. 3. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.