Alexandra Bodzás

Diplomová práce

Diagnosis of Malignant Haematopoietic Diseases based on the Automation of Blood Microscopic Image Analysis

Diagnosis of Malignant Haematopoietic Diseases based on the Automation of Blood Microscopic Image Analysis
Anotace:
Leukémie patří k hlavním příčinám úmrtí u člověka, přičemž prognóza této nemoci vysoce závisí na její včasné detekci a diagnóze. V klinické praxi je primární podezření na leukémii indikováno prostřednictvím manuálního mikroskopického vyšetření obrazu periferní krve. Vzhledem ke skutečnostem, že je tato diagnostická metoda časově náročná, postrádá standardizované protokoly a je vysoce náchylná k chybám …více
Abstract:
Leukemia is one of the leading causes of death among human and the prognosis highly depends on the early detection and diagnosis of the disease. In clinical practice, the primary suspicion of the leukemia is determined by the manual microscopic evaluation of peripheral blood smear image. Since this diagnostic method is time-consuming, lacks standardized accuracy and prone to errors due to various human …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Žídek
  • Oponent: Petr Bilík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava