Bc. Dana Kousalová

Diplomová práce

Možnosti uplatnění na pracovním trhu u osob se souběžným postižením více vadami po ukončení vzdělávání na základní škole speciální

Employment opportunities in the labor market for people with multiple disabilities after finishing elementary school education special
Anotace:
Kousalová, D. „Možnosti uplatnění na pracovním trhu u osob se souběžným postižením více vadami po ukončení vzdělávání na základní škole speciální“ Diplomová práce, Brno: Pdf MU, 2016, 79 stran Tato diplomová práce si kladla za cíl v prvních třech teoretických částech shrnout důležitá fakta o souběžném postižení více vadami, dále byla vybrána mozková obrna, mentální postižení, epilepsie, poruchy autistického …více
Abstract:
Kousalová, D. „Employment opportunities in the labor market for people with multiple disabilities after finishing elementary school education special“ Thesis, Brno: Faculty of education, 2016, 79 pages This thesis was aimed in the first three theoretical parts summarize the important facts about multiple disabilities, also was selected cerebral palsy, mental retardation, epilepsy, autism spectrum disorders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika