Mgr. Jiří Szabó

Bakalářská práce

Synchronizovaná animace notového zápisu

Synchronized Animation of Sheet Music
Anotace:
Bakalářská práce „Synchronizovaná animace notového zápisu“ se věnuje tvorbě programu pro počítačový nástroj GNU LilyPond, jenž umí z předloženého zdrojového kódu v jazyce LilyPond vygenerovat video notového zápisu dané skladby. Posun zápisu je pak synchronizován na právě přehrávané tóny.
Abstract:
Theme of Bachelor's dissertation „Synchronizovaná animace notového zápisu“ was to create program for music tool GNU LilyPond, that can generate video of music staff synchronised with audio.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace