Radovan Kačín

Disertační práce

Projektové řízení: na cestě od tradičních metod k agilním metodám

Project management: on the path from traditional methods to agile
Anotace:
Tématem disertační práce je projektové řízení. Práce se zabývá touto oblastí ekonomiky s celosvětově rostoucím významem. Cílem práce je poskytnout doporučení pro využívání a zavádění agilních přístupů projektového řízení v organizacích v českém prostředí. Teoretická část ukazuje aktuálně používané standardy, nové verze tradičních přístupů i nově se objevující přístupy; dále ukazuje aktuální trendy …více
Abstract:
This dissertation focuses on the discipline of project management, a field with a growing importance worldwide. The goal of the dissertation is to give recommendations for use and deployment of agile approaches in Czech environment. The theoretical part of this thesis shows currently used methods and standards. These include new versions of traditional approaches and newly emerging approaches. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: Jaromír Veber
  • Oponent: Jitka Srpová, Petr Doucek, Alena Buchalcevová, Růžena Petříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58620