Hana VIMMEROVÁ

Bakalářská práce

Ateroskleróza a její rizikové faktory, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou

Atherosclerosis and its risk factors, comparison of LDL-cholesterol determination by direct and indirect method
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá především aterosklerózou a rizikovými faktory, které toto onemocně-ní podněcují. Mezi rizikové faktory patří hlavně dyslipidemie, kouření, arteriální hypertenze, obezita a diabetes mellitus. Dále je v teoretické části popsán LDL-cholesterol, možnosti jeho stanovení a jeho účinek na lidský organismus …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical part. The theoretical part deals mainly with atherosclerosis and risk factors that stimulate the disease. Risk factors include dyslipidemia, smoking, arterial hypertension, obesity and diabetes mellitus. Further, the theoretical part describes LDL-cholesterol, possibilities of its determination and its effect on the human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIMMEROVÁ, Hana. Ateroskleróza a její rizikové faktory, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant