Blanka OPLETALOVÁ

Bakalářská práce

Czech Entrepreneur Andrej Babis's Path to Success

Czech Entrepreneur Andrej Babis's Path to Success
Abstract:
This bachelor thesis deals with personality traits of a successful leader, and success itself. It focuses on features that are crucial for being successful. The theory describes different quotients ? IQ, EQ and CQ, in relation to leaders and the perception of success, while the analysis is represented through a case study of Andrej Babis. The research analyzes answers of Andrej Babis that were based …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá osobnostními rysy úspěšného lídra a úspěchem samotným. Zaměřuje se na prvky, které jsou stěžejní pro úspěch. Teoretická část popisuje různé kvocienty ? IQ, EQ a CQ ve vztahu k lídrům, a úspěch a jeho vnímání. Analýza představuje případovou studii Andreje Babiše. Výzkum analyzuje jeho odpovědi, které byly sestaveny na základě teoretické části. Výsledek práce poukazuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Voráčová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OPLETALOVÁ, Blanka. Czech Entrepreneur Andrej Babis's Path to Success. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi