Ing. Dominika Masná, MBA

Bakalářská práce

Important aspects of knowledge management

Important aspects of knowledge management
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje využití znalostního managementu v módní společnosti. Teoretická část práce popisuje základní definice managementu znalostí, explicitní, implicitní a tacitní znalosti, informace a také i modely řízení znalostí. Praktická část bakalářské práce analyzuje současnou situaci využití znalostního managementu ve vybrané společnosti. Na základě analýzy jsem navrhla konkrétní kroky …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the usage of knowledge management in the fashion company. The theoretical part of thesis covers the basic definitions of knowledge management, explicit, implicit and tacit knowledge, data and information as well as knowledge management models. The practical part of bachelor thesis analyze the current situation of usage knowledge management in the chosen company. On the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vidhu Maggu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration

Práce na příbuzné téma