Lenka Chválová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Specifika sociální práce s osobami bez přístřeší

Anotace:
Tato absolventská práce s názvem „Specifika sociální práce s osobami bez přístřeší“, je zaměřena na osoby bez přístřeší v České republice. Cílem dané práce je seznámit se základní charakteristikou osob bez přístřeší a dále identifikovat a popsat specifika sociální práce s lidmi bez přístřeší, tedy na základě rozhovorů s respondenty a popsat postupy, které se jeví sociálním pracovníkům užitečné pro …více
Abstract:
This graduation thesis entitled "Specifics of social work with homeless people" is focused on homeless people in the Czech Republic. The aim of this work is to familiarize with the basic characteristics of homeless people and to identify and describe the specifics of social work with homeless people, based on interviews with respondents and describe the procedures that appear to social workers useful …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Frydrychová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická