Andrea Holíková

Bakalářská práce

Vývoj certifikace ekologicky šetrných výrobků a služeb na území EU

Certification development of environmentally friendly products and services in European union
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje přehled vývoje ekologicky šetrných služeb a výrobků na území Evropské unie a jejich využívání v oblasti cestovního ruchu. Vývoj ekocertifikace je zde zpracován od svého vzniku až po možnosti využití v budoucnosti. V práci je uveden i přehled ekoznačení v jednotlivých evropských státech a srovnání různých druhů národních a mezinárodních značek.
Abstract:
This thesis contains brief summary of certification development of environmentally friendly products and services in European union and their using in travel and tourism. The development of ecocertification is analysed from its beginning until its possibilities of using in future. There is also introduced the overview of ecolabelling in member states of European union and also comparison of several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB365

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Michal Trousil
  • Oponent: Jiří Petera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv