Bc. Aneta Vyšehradová

Bakalářská práce

French influence on English fashion vocabulary

French influence on English fashion vocabulary
Anotace:
Tato práce se zabývá studií vlivu francouzského jazyka na jazyk anglický a především na slovní zásobu týkající se tématu móda. Jejím záměrem je popsat historické pozadí, které zapříčinilo vznik nových módních termínů v angličtině ovlivněných již existujícími termíny z francouzštiny, poskytnout přehled způsobů rozšiřování anglické slovní zásoby a pozorovat konkrétní příklady. Teoretická část zahrnuje …více
Abstract:
The aim of this paper is to examine the influence of French on the English language, especially on the fashion vocabulary. The purpose is to chronicle the historical background, which determined the formation of new expressions related to fashion based on already existing French terms, to depict basic procedures of enriching English lexicon and to examine concrete examples of the vocabulary. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta