Bc. Anna Hamzová

Bakalářská práce

The Influence of <I>I Am Legend</I> on Stephen King's <I>Cell</I>

The Influence of <I>I Am Legend</I> on Stephen King's <I>Cell</I>
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem spisovatele Richarda Mathesona na dílo spisovatele Stephena Kinga. Konkrétně jsou zkoumány romány Já, Legenda (I Am Legend) od R. Mathesona, a Puls (Cell) od S. Kinga. Oba romány se zaměřují na apokalyptickou tématiku, při čemž první z románů se soustřeďuje na apokalypsu způsobenou upíry, druhý z nich na apokalypsu za účasti zombií. Cílem této práce je prokázat …více
Abstract:
This thesis deals with Richard Matheson’s influence on Stephen King’s writing, namely Matheson’s novel I Am Legend and King’s novel Cell. Both novels deal with apocalyptic themes. The first one deals with an apocalypse caused by vampires, the other with an apocalypse caused by zombies. The aim of this work is to prove that Stephen King’s novel is, at least partially inspired and connected to the novel …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: Mgr. Michal Mikeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura