Bc. Helena North

Diplomová práce

The Discourse Analysis of United States Foreign Policy towards Iraq and Egypt

The Discourse Analysis of United States Foreign Policy towards Iraq and Egypt
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá přístupem Spojených států amerických ve vytváření zahraniční politiky se zaměřením na Blízký východ, konkrétně na Irák a Egypt. Poslední dvě americké vlády, Bushova a Obamova byly vybrány k poskytnutí hlavního studijního materiálu , tj. oficiálních vládních prohlášení. Studie je primárně zaměřena na analýzu jazyka a diskurzu a jeho použití. Zkoumá sémantické a jazykové …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the United States’ approach in making foreign policy decisions with reference to the Middle East, more specifically with focus on the countries of Iraq and Egypt. The two most recent American administrations, those of Bush and Obama were chosen to provide the corpus material, i.e. official proclamations for the study. The study is primary focused on the analysis of language …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Wei-lun Lu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta