Bc. Pavel Klak

Diplomová práce

The Role of the Supreme Court in the Politics of the United States

The Role of the Supreme Court in the Politics of the United States
Anotace:
Tato práce se zabývá složitou povahou Nejvyššího soudu Spojených států. Snaží se identifikovat rozmanité role, které soud hraje v politickém prostředí země, a zároveň zkoumat častou kritiku, které čelí, což je téma, na které upozornilo nedávné kontroverzní rozhodnutí zrušit ústavní právo na potrat. Analýzou Scott v. Sandford a dalších významných rozhodnutí Nejvyššího soudu se práce snaží osvětlit složitou …více
Abstract:
This thesis deals with the intricate nature of the Supreme Court of the United States. It seeks to identify the multiple roles the Court plays within the country's political land-scape, whilst scrutinizing the common criticism it faces, a topic highlighted by the recent controversial decision to nullify constitutional right to abortion. By analysing Scott v. Sandford and other landmark Supreme Court …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta