Bc. Václav VALENTA

Diplomová práce

Box pro dlouhodobé teplotní testy

Box for long term temperature tests
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na možnost simulace teplotních podmínek během přepravy nebo provozu elektrických zařízení v extrémních podmínkách. Diplomová práce poskytuje přehledy základních způsobů měření teploty a její regulace, které byly aplikovány do vlastního zařízení. Cílem práce je regulace teploty v tepelném boxu na požadovanou teplotu, měření této teploty a získávání dalších doplňujících …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the possibility of simulating thermal conditions during transport or operation of the electrical devices in extreme conditions. The diploma thesis provides an overview of basic means of temperature measurement and its control which were applied into the device itself. The aim of the thesis is to control the temperature in the thermal box to the required temperature, to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Martin Poupa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALENTA, Václav. Box pro dlouhodobé teplotní testy. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma