Theses 

Epifytické lišejníky na dřevinách v parcích městských aglomerací (Děčín, Trutnov) – Michal HORÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Michal HORÁK

Bakalářská práce

Epifytické lišejníky na dřevinách v parcích městských aglomerací (Děčín, Trutnov)

Epiphytic lichens on woody species in parks of conurbations (towns Trutnov, Děčín)

Anotace: V letech 2014 a 2015 probíhalo sledování epifytických druhů lišejníků rostoucích na dřevinách v parcích měst Trutnov a Děčín. Na celkem 162 stromech 32 různých druhů bylo nalezeno 36 druhů lišejníků, z toho 11 druhů obligátně epifytických. Za významné lze považovat nálezy Candelaria concolor, Candelariella reflexa, Evernia prunastri, Hypogymnia tubulosa, Vulpicida pinastri a Xanthoria polycarpa, patřící do kategorie taxonů blízkých ohrožení (NT). Významný je také nález taxonu Usnea sp. Nejvýznamnějším nálezem je druh Punctelia jeckeri, zařazený do kategorie taxonů zranitelných (VU).

Abstract: In 2014 and 2015, there was a monitoring of epiphytic lichens species growing on the trees in the park of towns Trutnov and Děčín. On total of 162 trees, 32 different species were found 36 species of lichens, 11 of them were obligatory epiphytes. The important findings are Candelaria concolor, Candelariella reflexa, Evernia prunastri, Hypogymnia tubulosa, Vulpicida pinastri and Xanthoria polycarpa, which are listed in the category near threatened (NT). Finding of taxon Usnea is also important. The most important finding is Punctelia jeckeri, which is classified in the category vulnerable (VU).

Klíčová slova: Lišejníky, epifyty, Děčín, Trutnov, městský park

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=170433 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

HORÁK, Michal. Epifytické lišejníky na dřevinách v parcích městských aglomerací (Děčín, Trutnov). Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:49, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz