Šimon Martinec

Bakalářská práce

Financování, účetnictví a hospodaření zákonného spolku Junák-český skaut v časové řadě let 2010-2014

Funding, accounting and economy of statutory federation Junák – český skaut in period 2010-2014
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hospodařením, financováním a vedením účetnictví zákonného spolku Junák -- český skaut. V úvodu je charakterizováno postavení neziskových organizací podle původní právní úpravy a změny související se zavedením účinnosti Nového občanského zákoníku. Práce dále pojednává o organizační struktuře Junáka, normách upravující hospodaření v Junáku a popisuje jednotlivé oblasti hospodaření …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with economy, funding and accounting of statutory federation Junák -- český skaut. The introduction contains characterization of non-profit organization. Differences are shown in new and previous enactment. The task further describes the organization structure connected with economy, regulations in Junák and describes various domains of the organization's economy. It centers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Hana Takáčová
  • Oponent: Štěpánka Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46554