Bc. Draginja Vlk

Diplomová práce

Komparativní analýza Národních akčních plánů vypracovaných jako modus pro implementace Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 v Bosně a Hercegovině a v Srbsku

Comparative Analysis of the UNSC Resolution 1325 NAPs in Bosnia and Herzegovina and in Serbia
Anotace:
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 je jednou z nejvýznamnějších rezolucí OSN v oblasti míru a bezpečnosti, jež byla jednomyslně přijata dne 31. října 2000. Tato rezoluce klade důraz na důsledky násilných konfliktů pro ženy a taktéž zdůrazňuje důležitou úlohu žen v mírových a postkonfliktních procesech. V roce 2002 a 2004 byly vyzvány všechny členské státy OSN k přípravě Národních akčních plánů, …více
Abstract:
The UN Security Council Resolution no. 1325 is one of the most salient UN resolutions in the field of peace and security, unanimously adopted on October 31. 2000. The above mentioned resolution emphasizes the importance of dealing with the consequences of violent conflicts on women, and also stresses the role of women in peacekeeping and post-conflict processes. In 2002 and 2004, all UN Member States …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií