Bc. Jana Lovíšková

Diplomová práce

Proces a zmena vo výtvarnom umení 2.polovice 20.storočia

Process and Change in the Visual Arts of the Second Half of the 20th Century
Abstract:
The diploma thesis Process and Change in Art of the Second Half of the 20th Century presents a wider theoretical survey of the effects of the process on the art of the second half of the 20th century (especially in the period between 1950 - 1970) and at the same time examines the possibilities of using the principles of process-based art education in practice. The thesis is divided into two parts …více
Abstract:
Diplomová práca Proces a zmena v umení druhej polovice 20. storočia predstavuje širší teoretický prieskum vplyvov procesu na tvorbu umelcov 2. polovice 20. storočia a zároveň skúma možnosti využitia princípov procesuálne založenej výtvarnej výchovy v praxi. Práca je rozdelená do dvoch častí – teoretickej a didakticko-praktickej. Cieľom teoretickej práce je preskúmať zmeny v umení 2. polovice 20. storočia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. ak. soch. Jiří Sobotka
  • Oponent: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.