Adéla Lišková

Diplomová práce

Příčiny finanční krize 2008-09 pohledem alternativních teorií

Causes of financial crisis 2008-09 in a view of alternative theories
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vysvětlení možných příčin finančních krizí z pohledu některých směrů, které lze považovat za alternativní vzhledem k hlavnímu proudu, především postkeynesovské ekonomie a behaviorálních financí. Jejím cílem je poskytnout odlišný teoretický rámec vzniku finančních krizí z pohledu teorií opouštějících předpoklady plné racionality a efektivních trhů spojené se standardní …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on explanation of possible causes of financial crises from the point of view of some schools which can be considered as an alternative to the mainstream, especially postkeynesian economics and behavioral finance. Its aim is to provide a different theoretical framework for the emergence of financial crises from the point of view of theories leaving assumptions of a full rationality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Eva Zamrazilová
  • Oponent: Pavel Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72823