Bc. Terézia Šulganová

Bachelor's thesis

Logická analýza angličtiny pomocí TIL

Logical Analysis of English using TIL
Anotácia:
Bakalárska práca pojednáva o metódach logickej analýzy češtiny a predstavuje riešenia a implementáciu daných metód pre logickú analýzu anglického jazyka. Na začiatku práca zhŕňa najdôležitejšie myšlienky transparentnej intenzionálnej logiky (TIL). Práca ďalej rozoberá všetky časti procesu logickej analýzy. V jednej časti stručne popisuje morfologickú analýzu. Ďalej sa práca zameriava na syntaktický …viac
Abstract:
This bachelor’s thesis discusses methods used for logical analysis of Czech language and introduces solutions and implementation of these methods for logical analysis of English language. From the be- ginning the thesis reviews the most important ideas of Transparent Intensional Logic (TIL). The following part approaches whole process of the mentioned analysis. One part is dedicated to the brief outline …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedúci: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing