Petr NEDUCHAL

Bakalářská práce

Texturní analýza pomocí LBP

Texture analysis using LBP
Anotace:
Práce se zabývá texturní analýzou a metodou Local Binary Pattern. Obsahuje mate- matické základy této metody a její rozšíření. Popisuje postup implementace v jazyce C/C++ s využitím ITK toolkit frameworku. V závěru prezentuje získané výsledky z provedených experimentů a další možný postup ve výzkumu metody LBP.
Abstract:
This thesis deals with texture analysis and method called Local Binary Pattern. The paper contains mathematical principles of this method and its extensions. It describes the procedure of implementation of this method in C/C++ programming language using ITK toolkit framework. In conclusion paper presents experimental outcomes and the way to future research of the LBP method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 43537

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Jiřík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDUCHAL, Petr. Texturní analýza pomocí LBP. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika