Petr KUKRÁL

Bakalářská práce

jQuery - vytvoření pluginu pro rezervační systém

jQuery - create a plugin for booking system
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou pluginu pro rezervační systém v programovacím jazyce JavaScript s použitím knihovny jQuery. Plugin má být obecně použitelný pro jakýkoliv rezervační systém. Ukázkou použití této práce je použití pluginu pro rezervační systém kina a použití pluginu pro rezervační systém squashového kurtu. Důraz je kladen na grafický vzhled pluginu. Grafický vzhled má být co nejpoutavější …více
Abstract:
This thesis deals with creation of plugin for reservation system in programming language JavaScript, using the jQuery library. Plugin can be used for every type of reservation system. The illustration of this thesis is the application of plugin for reservation system of cinemas and application of plugin for reservation system of squash court. Emphasis is placed on graphic design of the plugin. Graphic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Dostal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUKRÁL, Petr. jQuery - vytvoření pluginu pro rezervační systém. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika