Mgr. Iva Karásková

Bakalářská práce

Česká rodinná politika a rovnost šancí v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání

Czech Family Policy and Equal Opportunity in Access to University Education
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zodpovědět otázku, jak podporuje česká rodinná politika rovnost šancí v přístupu nezaopatřených dětí ke vzdělávání na veřejných vysokých školách. K tomu využívá analýzu institucionálních charakteristik. Zaměřuje se na ekonomická opatření. K hodnocení rovnosti v přístupu autorka využívá hledisko nezaopatřenosti dítěte, hledisko úplnosti rodiny a hledisko ekonomické …více
Abstract:
This bachelory work makes a tendency to answer the question, how the czech family policy is a prop for the equality of chances in approach of unprovided children to the education on public universities. To this effect the analysis of institutional characteristics is exploiting. This bachelory work is focusing on economical precautions. For the evaluation of equality in approach a few of points of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální politika a sociální práce