Mgr. Jakub Palkovič

Master's thesis

Sociální exkluze homosexuálů v ČR

Social exclusion of homosexuals in the Czech republic
Anotácia:
Diplomová práce „Sociální exkluze homosexuálů v ČR“ se snaží nalézt odpovědi na otázku, zda se homosexuálové cítí vyloučeni ze společnosti v České republice. Práce pojednává o homosexualitě a postoji heterosexuální společnosti k ní z pohledu historie, medicíny a sociologie. Sociální vyloučení homosexuálů je zkoumáno ve čtyřech dimenzích: sociální, ekonomické, politické a symbolické tak, aby bylo možné …viac
Abstract:
Graduation thesis „Social exclusion of homosexuals in the Czech republic“ is trying to find answer for question, if homosexuals feel, they are excluded from society of the Czech republic. Thesis treats of homosexuality and attitude of heterosexual society towards it from historical, medical and sociological conceptions. Social exclusion of homosexuals is examined in four dimensions: social, economics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta