Alexandra Hořínková

Bakalářská práce

Kreativita jako kompetence hodnocená ve výběrovém řízení

Creativity As A Competency Evaluated In Recruitment Process
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rolí kreativity jako kompetence uchazečů ve výběrovém řízení. Hlavním cílem této práce je nadefinovat kreativitu jako kompetenci s využitím kompetenčního modelu. Autorka se v práci soustředí na srovnávání přístupů ke kompetencím a jejich využití pro výběrová řízení a definování kreativity jako kompetence nejen pro pozice kreativců. Využívá přitom metod komparace, analýzy …více
Abstract:
Bachelor thesis concentrates on the role of creativity as a candidate’s competence in the recruitment process. Main objective is to define creativity as a competence using the competency model. The author focuses on comparison of different approaches towards comepetencies and their use in the recruitment process and a definition of creativity as a competence not only for positions that are creative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Lindner, Ph.D.
  • Oponent: Barbora Pánková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management se zaměřením na psychologii