Lucie ŽIŽKOVÁ

Diplomová práce

Kompetenční model pozice HR Specialist ve společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

HR SPECIALIST
Anotace:
Práce je zaměřena na tvorbu specifického kompetenčního modelu pozice HR Specialist ve společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. Cílem je zpracování kompetenčního modelu pro praktické účely náboru a možností využití při hodnocení a rozvoji pracovníků dané pozice. Výstupem je kompetenční model čítající 12 kompetencí, seřazených dle vnímané důležitosti odborníky této pozice v dané společnosti. Součástí …více
Abstract:
The work is focused on creating a competency model specific position of HR Specialist at TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. The aim is to elaborate a competency model for the practical purposes of recruitment, assessment and staff development. The output is a competency model comprising 12 competencies, arranged according to the perceived importance of the position of experts in a given society. Includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012
Zveřejnit od: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽIŽKOVÁ, Lucie. Kompetenční model pozice HR Specialist ve společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 01. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta