Theses 

E-sport: Soutěž a zábava ve věku nových médií – Bc. Rostislav Kavan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Bc. Rostislav Kavan

Bachelor's thesis

E-sport: Soutěž a zábava ve věku nových médií

E-sport: Competition and entertainment in the age of new media

Anotácia: Předmětem bakalářské práce „E-sport: Soutěž a zábava ve věku nových médií“ je teoretický i praktický rozbor novodobého subkulturního fenoménu E-sport. Termín E-sport uvedu do kontextu nových médií a rozeberu využití konkrétních technologií v tomto oboru. Dále se zaměřím na aktuálně nejpopulárnější herní tituly a díky nim vznikající celosvětové komunity. Na závěr provedu komparaci klasických sportů a nového E-sportu a předložím argumenty k předpokladu, že E-sport by mohl v blízké době proniknout do hlavního proudu konvenční celovečerní zábavy.

Abstract: The main focus of this bachelor dissertation named „E-sport: Competition and entertainment in the age of new media“ is to theoretically and practically analyze new subcultural phenomenon E-sport. The term E-sport is put into the context of new media together with the analysis of specific technology used in this field. I then bring attention to the currently most popular game titles and its forming global communities. Finally I compare conventional sports and the new E-sport and provide arguments towards the assumption that E-sport shall soon enter the main stream media showbusiness.

Kľúčové slová: E-sport, soutěž, zábava, technologie, média, kultura, percepce / E-sport, competition, entertainment, technology, culture, perception

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Miškov

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 17:11, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz