Bc. Josef Hodulák

Bakalářská práce

Asociační studie vztahu DNA polymorfizmů k Alzheimerově chorobě

Association study of the relationship between DNA polymorphisms and Alzheimer`s disease
Anotace:
Alzheimerova choroba je psychická porucha, při které dochází k postupné degradaci centrální nervové soustavy. Tato psychická porucha je způsobena mnoha faktory, mezi nejvýznamnější patří věk a genetické predispozice. U pacientů s Alzheimerovou chorobou dochází k rozvoji poruch kognitivních funkcí, které se projevují demencí. V posledních desetiletích roste počet pacientů postižených touto poruchou …více
Abstract:
Alzheimer's disease is a psychiatric disorder that is manifested by gradually degrading of the central nervous system. This psychiatric disorder is induced by several risk factors, mainly age and genetic predisposition. Development of cognitive disorder is happening in affected patient and it is manifested by dementia. There is an increasing number of patients affected by this mental disorder caused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Ondřej Bonczek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie