Ing. Dominika Pisková

Bakalářská práce

Exekuce a její vliv na tržní cenu nemovitostí

Execution and its Impact on the Market Price of Real Estate
Anotace:
V teoretické části je bakalářská práce zaměřená především na problematiku exekucí, jejich průběh, výhody a nevýhody s ní spojené. Dále pak na vliv exekucí na nemovitosti, průběh dražeb a insolvenční řízení. Dané téma jsem si zvolila z důvodu svých pracovních zkušeností na exekutorském úřadě Praha – východ. V praktické části jsou zpracovány dvě ocenění a to rodinného domu a základní a mateřské školy …více
Abstract:
In the theoretical part of the bachelor thesis focused mainly on problems of execution, their course, advantages and disadvantages associated with it. Furthermore, the effect of executions on the property, conduct auctions and liquidation proceedings. This theme I chose because of their work experience in the office of executor, Prague - East. The practical part presents two awards, and the family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Josef Michálek, CSc.
  • Oponent: Ing. František Kačaba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS