Jaroslav Šindler

Bakalářská práce

Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele)

Anotace:
Bakalářská práce Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele) se zabývá tematikou integrace moderních informačních a komunikačních technologií do výuky. Teoretická část práce se zaměřuje na technologické prvky, které ovlivňují školní prostředí. Zabývá se nároky, které kladou technologie na schopnosti a dovednosti učitelů i žáků. Popisuje procesy změny, které budou muset školy podstoupit …více
Abstract:
The bachelor’s thesis called Incorporating Deploying Microsoft Teams for Teaching (Teacher Case Study) deals with the topics of integrating modern information and communication technologies into ordinary teaching.The theoretical part is aimed at technological influences, which transform the school environment. It deals with the demands being placed on teachers and pupils‘ competences. It describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/lqrmez/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty