Bc. Eva Bořilová

Diplomová práce

Inovační management v konkrétním podniku

Innovation management in a certain company
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Inovační management v konkrétním podniku“ je identifikace faktorů, které motivují zaměstnance k inovačním aktivitám v podniku. V teoretické části jsou uvedeny nejdůležitější teoretické poznatky týkající se dané problematiky. V praktické části je představen podnik, použitá metodika výzkumu a jeho výsledky. Poté následují návrhy a doporučení vedoucí ke zvýšení motivovanosti …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis “Innovation management in a certain company” is the identification of factors that encourage motivation for innovation activities in the company. The theoretical part presents the most important theoretical knowledge related to the issue. The practical part introduces the company, the research methodology used and its results. This is followed by proposals and recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta