Bc. Miroslava Rusová

Diplomová práce

Cena ako faktor konkurencie v gastronómii

The price as a competitive factor in gastronomy
Abstract:
The subject of my thesis was a price as a competitive factor in gastronomy. The purpose was to confirm or reject the hypothesis stated in the introduction herein. By using questionnaire in which the respondents expressed their opinion on the issue given I came to evaluation current situation on a hospitality industry market, gastronomy (restaurant services) respectively. Ascertained to all information …více
Abstract:
Predmetom mojej práce bola cena ako faktor konkurencie v gastronómii. Cieľom bolo potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy stanovenej v úvode tejto práce. Pomocou dotazníka, v ktorom respondenti vyjadrili svoj názor na danú problematiku, som sa dopracovala k vyhodnoteniu momentálnej situácie na trhu služieb pohostinstva, respektíve stravovania. Vďaka zisteným informáciám som chcela dospieť k cieľu celej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství