Bc. Lucie Hložková

Bakalářská práce

Comet assay: nové trendy a aplikace v testování genotoxicity

Comet assay: new trends and application in genotoxicity testing
Anotace:
Denně lidé přicházejí do styku s mnoha chemickými látkami a mnohdy si ani neuvědomují, jaký vliv mohou mít tyto látky na jejich zdraví. Proto je nutné zabývat se testováním jejich potenciálních toxických efektů. V této bakalářské práci je uveden a diskutován souhrn nejnovějších trendů v používání metody testovaní genotoxicity chemických látek známé jako Comet assay, srovnání softwaru používaného k …více
Abstract:
People are daily in contact with many chemicals and they often do not realize how these chemicals can affect their health. Therefore it is necessary to consider the testing of their potential effects. In this thesis is presented and discussed summary of latest trends in using the genotoxicity testing method known as Comet assay, also comparison of the software used to its evaluation and optimization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma