Bc. Markéta Stehlíková

Diplomová práce

Kvalita života seniorů jako sociální kategorie

Quality of seniors´ life as a social category
Anotace:
Diplomová práce na téma "Kvalita života seniorů jako sociální kategorie" je teoreticko-výzkumná práce. Teoretická část se věnuje poznatkům týkajícím se stáří a stárnutí. Definuje obecné charakteristiky seniorské populace, popisuje možné reakce člověka na stáří a zároveň poskytuje informace o přípravě na stáří a konceptu aktivního života v pokročilém věku. Dále se zabývá problematikou demografického …více
Abstract:
Diploma thesis on "The quality of life of seniors as a social category" is the theoretical and research work. The theoretical part deals with the information related to the old age and aging, defines general characteristics of the senior population, describes possible reactions to aging, and at the same time, it provides the information about preparing for the old age, as well as the concept of active …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stehlíková, Markéta. Kvalita života seniorů jako sociální kategorie. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická