Ing. Renata Medřická

Bachelor's thesis

Etika v podnikatelské činnosti

Business Ethics
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku etiky v podnikatelské činnosti. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy spojené s etikou a jsou zde rovněž uvedeny historické souvislosti, týkající se vývoje etiky. V dalších kapitolách této části se práce zabývá vztahem etiky a ekonomie, etickým chováním, jakožto konkurenční výhodou …viac
Abstract:
This thesis focuses on the issue of ethics in business andis divided into two parts - theoretical and practical. The basic concepts related to ethics are defined in the theoretical part. There is also a definition of historical context which relates to the development of ethics. The work deals with the relationship between ethics and economics,ethical behavior as a competitive advantage, unethical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Pavel Nesejt
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance