Magdaléna Stříteská

Bachelor's thesis

Srovnání morfologie příčných řezů jehlic borovic (rod Pinus)

Comparative morphology of the pine needles (genus Pinus)
Abstract:
Práce má za úkol seznámit čtenáře s oborem dendrologie se zaměřením na jehličnany, s jejich charakteristikou a postavením rodu Pinus (borovice) v systému rostlin, krátce charakterizovat vybrané druhy borovic a zdokumentovat morfologické znaky, pozorovatelné na příčném řezu jejich jehlicemi. Z didaktického hlediska by tato práce měla být přínosem pro názornou prezentaci morfologických odlišností jehlic …more
Abstract:
This thesis should familiarize readers with the field of Dendrology focused on conifers, with their characteristics and status of the genus Pinus (pine) on plants and briefly describe the selected species of pines and documented morphological characters observable on transverse section of the needles. From the didactic point of view this work should be beneficial to the visual presentation of the morphological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2010

Thesis defence

 • Date of defence: 8. 9. 2010
 • Supervisor: Radim J. Vašut

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2010 dostupné: světu
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses yeltca yeltca/2
10/9/2010
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Nejezchleba, O.
10/9/2010
Nejezchleba, O.
11/9/2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.