Magdaléna Stříteská

Bachelor's thesis

Srovnání morfologie příčných řezů jehlic borovic (rod Pinus)

Comparative morphology of the pine needles (genus Pinus)
Anotácia:
Práce má za úkol seznámit čtenáře s oborem dendrologie se zaměřením na jehličnany, s jejich charakteristikou a postavením rodu Pinus (borovice) v systému rostlin, krátce charakterizovat vybrané druhy borovic a zdokumentovat morfologické znaky, pozorovatelné na příčném řezu jejich jehlicemi. Z didaktického hlediska by tato práce měla být přínosem pro názornou prezentaci morfologických odlišností jehlic …viac
Abstract:
This thesis should familiarize readers with the field of Dendrology focused on conifers, with their characteristics and status of the genus Pinus (pine) on plants and briefly describe the selected species of pines and documented morphological characters observable on transverse section of the needles. From the didactic point of view this work should be beneficial to the visual presentation of the morphological …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
 • Vedúci: Radim J. Vašut

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2010 dostupné: světu
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses yeltca yeltca/2
10. 9. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Nejezchleba, O.
10. 9. 2010
Nejezchleba, O.
11. 9. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.