Bc. Jitka Růžičková

Bakalářská práce

Vliv architektonické kvality okolní zástavby a vliv genia loci na tržní hodnotu

Influence of the Architectonic Quality and Genius Loci on the Market Value
Anotace:
Bakalářská práce se v úvodu teoretické části zabývá jednotlivými metodami oceňování a legislativní úpravou. Hlavním cílem práce je zhodnocení vlivu okolní zástavby na tržní hodnotu v prostředí městské části Smíchov, Praha 5. Důležitou součástí práce je srovnání podobných nemovitostí v této městské části. Práce se zaměřuje na architektonicky významné stavby, genius loci místa a především na podíl jejich …více
Abstract:
The Bachelor's thesis deals with various valuation methodologies and legislative regulations at the begining of theoretical part. Main aim of the thesis is evaluate the influence of surrounding development on the market value in the district Smíchov, Prague 5. The important part of the thesis is to compare similar properties in this district. The thesis focus on the architecturally significant buildings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. arch. ak. arch. Petr Rajtora
  • Oponent: doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS