Tomáš BALLON

Bakalářská práce

Přístup populace k trvale udržitelnému rozvoji

Attitude of population to sustainable development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přístupem populace k trvale udržitelnému rozvoji. V teoretické části jsou uvedeny principy udržitelného rozvoje, vztahy mezi lidskou společností, životním prostředí a jejich vzájemné ovlivňování, s důrazem na lidské zdraví. Praktická část je zaměřena na výzkum informovanosti týkající se této problematiky. Zároveň jsou zjišťovány názory a postoje lidí vůči aktuálním problémům …více
Abstract:
The Bachelor thesis is about approachment of people to sustainable development. The theoretical part deals with principles of sustained development, relations to society and ecosystem, and its mutual influencing with emphasis on health. The practical part is focused on research of the problem awareness. Simultaneously there are researched opinions and attitudes of people to today's world's problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALLON, Tomáš. Přístup populace k trvale udržitelnému rozvoji. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví