Mgr. Václav Prak

Bakalářská práce

Zásah proti somálským pirátům jako reakce na ohrožení amerických zájmů v regionu nebo ochrana svobodné námořní plavby?

Is the U. S. military action against Somali pirates caused by the U. S. interests in the area where Somali pirates are operating or by protection of free marine transport?
Anotace:
Fenomén somálského pirátství zažil ve 21. století opravdový rozmach. Masivní zisky z výkupného, mediální pozornost i vojenskou protiakci si piráti vyžádali svou aktivitou v oblasti Afrického rohu. Tato práce se bude zaměřovat právě na vojenskou protiakci, respektive na důvody vojenského zásahu Spojených států amerických. Zkoumány budou především dvě oblasti motivů: 1. vazby USA na region, kde somálští …více
Abstract:
The importance of phenomenon of Somali piracy increased dramatically in the 21st century. The pirates' activities in the Horn of Africa waters gained the significant attention due to huge incomes from ransom and media and military interest. The thesis is focused on the U. S. military reaction and its motives. Two areas of motives are taken under consideration: 1. the U. S. interests in the area where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií