Hana Pavlíčková

Bakalářská práce

Politický marketing: případová studie volby do zastupitelstva v Sušici (ČSSD)

Political marketing: case study of election into the council of the Susice town
Anotace:
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala politický marketing, který dále aplikuji na volební kampaň ČSSD ve volbách do zastupitelstva v Sušici. V první kapitole popisuji vývoj politického marketingu a zavádění marketingových technik do politické oblasti. V další části se pak zaměřuji na marketingový proces, na jehož základě politický marketing funguje a umožňuje na základě analýzy politického …více
Abstract:
I have chosen a political marketing as a matter of subject of my bachelor's study, which I'm applying on election campaign CSSD in election to council in Susice. I am describing it as a progress of political marketing and implementing of marketing technics into the political area in the first chapter. I'm focusing on marketing in process on which base is political marketing fully functional in marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Vladimíra Dvořáková
  • Oponent: Lukáš Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27902