Bc. Ivana Cebáková

Diplomová práce

Analýza interní komunikace ve vybraném sportovním klubu

Internal Communications Analysis of selected sports club
Anotace:
Diplomová práce je rozdělená do dvou částí, zahajovací teoretická část se zabývá tématem interní komunikace, jejími přínosy a důležitostí v organizačních uskupeních, zejména pak v organizaci typu sportovním klubu. V následující empirické části práce analyzuji interní komunikaci v konkrétním sportovním klubu – Volejbalovém klubu Královo Pole Brno. Za užití dotazníkového šetření, analýzy klubových dokumentů …více
Abstract:
The diploma thesis is divided into two main parts. First, the theoretical part reveals a subject of the internal communications and its importance to the organization structures, and more specifically to the sports clubs. The following empirical part is devoted to the internal communications analysis of selected sports club – women’s Volleyball Club Kralovo Pole Brno. I evaluated the internal communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu