Theses 

Analýza interní komunikace ve vybraném sportovním klubu – Bc. Ivana Cebáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu

Bc. Ivana Cebáková

Diplomová práce

Analýza interní komunikace ve vybraném sportovním klubu

Internal Communications Analysis of selected sports club

Anotace: Diplomová práce je rozdělená do dvou částí, zahajovací teoretická část se zabývá tématem interní komunikace, jejími přínosy a důležitostí v organizačních uskupeních, zejména pak v organizaci typu sportovním klubu. V následující empirické části práce analyzuji interní komunikaci v konkrétním sportovním klubu – Volejbalovém klubu Královo Pole Brno. Za užití dotazníkového šetření, analýzy klubových dokumentů a rozhovoru s hlavním manažerem klubu, jsem zhodnotila současný stav komunikace, společně s doporučením pro zefektivnění interní komunikace.

Abstract: The diploma thesis is divided into two main parts. First, the theoretical part reveals a subject of the internal communications and its importance to the organization structures, and more specifically to the sports clubs. The following empirical part is devoted to the internal communications analysis of selected sports club – women’s Volleyball Club Kralovo Pole Brno. I evaluated the internal communications current state by analyzing the results of a specialized survey, interviewing the sports club manager and analyzing the internal club documents. Finally, following the findings, I propose recommendations on the internal communications improvement.

Klíčová slova: interní komunikace, management sportu, organizace, sportovní klub, internal communications, sports management, organizations, sports club

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 16:24, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz